Skip to Content

محتوا با برچسب خروج آمریکا از برجام.

کارشناس علوم سیاسی در استان یزد با بیان اینکه نباید به آینده برجام خوش‌بین باشیم گفت: ترامپ صرفا به خاطر توافق هسته‌ای از برجام خارج نشد؛ مسلماً بحث مهم تر موجودیت خود نظام جمهوری اسلامی است.
46958_576.jpg
کارشناس علوم سیاسی در استان یزد با بیان اینکه نباید به آینده برجام خوش‌بین باشیم گفت: ترامپ صرفا به خاطر توافق هسته‌ای از برجام خارج نشد؛ مسلماً بحث مهم تر موجودیت خود نظام جمهوری اسلامی است.
نباید به آینده برجام خوش‌بین باشیم/ خروج آمریکا از برجام نقض قواعد حقوق بین‌المللی
کارشناس علوم سیاسی در استان یزد:
نباید به آینده برجام خوش‌بین باشیم/ خروج آمریکا از برجام نقض قواعد حقوق بین‌المللی
کارشناس علوم سیاسی در استان یزد با بیان اینکه نباید به آینده برجام خوش‌بین باشیم گفت: ترامپ صرفا به خاطر توافق هسته‌ای از برجام خارج نشد؛ مسلماً بحث مهم تر موجودیت خود نظام جمهوری اسلامی است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب خروج آمریکا از برجام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب خروج آمریکا از برجام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب خروج آمریکا از برجام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب خروج آمریکا از برجام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد