Skip to Content

محتوا با برچسب خدیجه زین الدینی.

از تولید مخشیف تا نوشیدنی‌های مفید؛ روایتی از موفقیت‌های یک بانو
از تولید مخشیف تا نوشیدنی‌های مفید؛ روایتی از موفقیت‌های یک بانو
یزد بانوانی در خود دارد که با سعی، همت و اراده والای خویش برای سرافرازی اقتصاد خانواده و جامعه با راه‌اندازی مشاغل متعدد باعث افتخار شده‌اند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب خدیجه زین الدینی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب خدیجه زین الدینی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب خدیجه زین الدینی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد