Skip to Content

محتوا با برچسب خانواده های تک والد.

این روزها شاهد افزایش خانواده‌های تک‌والد هستیم، زنانی که هم پدرند و هم مادر! زنانی که به دلیل افزایش طلاق، تصادفات، بیماری و سالمندی بار زندگی را به تنهایی بر دوش می‌کشند و تعدادشان به مراتب در یکی...
photo_2017-04-23_21-09-29_0.jpg
این روزها شاهد افزایش خانواده‌های تک‌والد هستیم، زنانی که هم پدرند و هم مادر! زنانی که به دلیل افزایش طلاق، تصادفات، بیماری و سالمندی بار زندگی را به تنهایی بر دوش می‌کشند و تعدادشان به مراتب در یکی...
زندگی بخور و نمیر ۲.۵ میلیون زن / تلنگری تلخ به مسئولان
زندگی بخور و نمیر ۲.۵ میلیون زن / تلنگری تلخ به مسئولان
این روزها شاهد افزایش خانواده‌های تک‌والد هستیم، زنانی که هم پدرند و هم مادر! زنانی که به دلیل افزایش طلاق، تصادفات، بیماری و سالمندی بار زندگی را به تنهایی بر دوش می‌کشند و تعدادشان به مراتب در یکی دوسال اخیر بیشتر شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب خانواده های تک والد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب خانواده های تک والد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب خانواده های تک والد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب خانواده های تک والد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد