Skip to Content

محتوا با برچسب جنگ اقتصادی.

برخی مسئولین و مردم هنوز درک نکرده‌اند که در شرایط جنگ اقتصادی قرارگرفته‌ایم
نمایند مردم یزد و اشکذر در مجلس:
برخی مسئولین و مردم هنوز درک نکرده‌اند که در شرایط جنگ اقتصادی قرارگرفته‌ایم
نمایند مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در یک جنگ واقعی اقتصادی قرار داریم اما همه ارکان نظام و مردم هنوز این موضوع را احساس نکرده اند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب جنگ اقتصادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب جنگ اقتصادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب جنگ اقتصادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب جنگ اقتصادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد