Skip to Content

محتوا با برچسب جراحی غدد.

پژوهشگر و مبتکر ایرانی اهل مهاباد آذربایجان غربی موفق به ساخت نخستین ابزار جراحی 'میولایزیس هیستروسکوپی' برای رصد حفره رحم با هدف معالجه و درمان غده های درون رحمی به روش غده زدایی شد.
download-75.jpg
پژوهشگر و مبتکر ایرانی اهل مهاباد آذربایجان غربی موفق به ساخت نخستین ابزار جراحی 'میولایزیس هیستروسکوپی' برای رصد حفره رحم با هدف معالجه و درمان غده های درون رحمی به روش غده زدایی شد.
اختراعی برای جراحی غده های درون رحمی زنان
پژوهشگر و مبتکر ایرانی اهل مهاباد آذربایجان غربی موفق به ساخت نخستین ابزار جراحی 'میولایزیس هیستروسکوپی' برای رصد حفره رحم با هدف معالجه و درمان غده های درون رحمی به روش غده زدایی شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب جراحی غدد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب جراحی غدد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب جراحی غدد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد