Skip to Content

محتوا با برچسب جایگزین گوشت قرمز.

توصیه‌های یک کارشناس تغذیه برای تأمین پروتئین مورد نیاز بدن
مدیر گروه تغذیه مرکز بهداشت استان یزد:
توصیه‌های یک کارشناس تغذیه برای تأمین پروتئین مورد نیاز بدن
مدیر گروه تغذیه مرکز بهداشت یزد اظهار داشت:از مهم‌ترین جانشین های گوشت می‌توان به تخم‌مرغ، پنیر، پروتئین‌های گیاهی که در رأس آن‌ها انواع حبوبات، کنجاله سویا و قارچ قرار می‌گیرند اشاره کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب جایگزین گوشت قرمز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب جایگزین گوشت قرمز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب جایگزین گوشت قرمز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد