Skip to Content

محتوا با برچسب تهدیدات دشمن.

«بصیرت افزایی‌» لازمه شیرزنان فتح خرمشهرهای امروز است/گرفتن «روحیه انقلابی» زنان؛‌ دسیسه دشمن
فرمانده سپاه الغدیر یزد:
«بصیرت افزایی‌» لازمه شیرزنان فتح خرمشهرهای امروز است/گرفتن «روحیه انقلابی» زنان؛‌ دسیسه دشمن
فرمانده سپاه الغدیر یزد گفت: دشمن حساسیت خانواده را خوب تشخیص داده و بخش عمده‌ای از تهدیداتش را بر روی جوانان، خانواده و به‌خصوص زنان ما متمرکز کرده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تهدیدات دشمن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب تهدیدات دشمن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد