Skip to Content

محتوا با برچسب تقوائی.

یزدی‌ها قریب 185 هزار میلی لیتر خون اهدا کردند
در شب‌های قدر؛
یزدی‌ها قریب 185 هزار میلی لیتر خون اهدا کردند
مدير كل انتقال خون يزد گفت: در ليالی قدر امسال 513 نفر جهت اهدای خون مراجعه کردند كه از اين تعداد 411 نفر موفق به اهدای خون شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تقوائی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب تقوائی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب تقوائی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد