Skip to Content

محتوا با برچسب تعطیلات تابستان.

ایجاد ۲۴ پایگاه اوقات فراغت برای دانش آموزان ابرکوهی
معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش ابرکوه:
ایجاد ۲۴ پایگاه اوقات فراغت برای دانش آموزان ابرکوهی
معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش ابرکوه، گفت: در تابستان سال جاری برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان با شرکت یکهزار و 520 نفر 24 پایگاه تابستانی تشکیل شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تعطیلات تابستان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تعطیلات تابستان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب تعطیلات تابستان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب تعطیلات تابستان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد