Skip to Content

محتوا با برچسب ترافیک در یزد.

یزدی‌ها از تردد غیرضروری به مرکز شهر خودداری کنند/ پلیس بازی با جان مردم را برنمی‌تابد
یزدی‌ها از تردد غیرضروری به مرکز شهر خودداری کنند/ پلیس بازی با جان مردم را برنمی‌تابد
سرپرست راهور استان یزد با اشاره به حضور انبوه مسافران نوروزی جهت بازدید از بافت تاریخی یزد گفت: یزدی‌ها از تردد غیرضروری به مرکز شهر و بافت تاریخی خودداری کنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ترافیک در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب ترافیک در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب ترافیک در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد