Skip to Content

محتوا با برچسب تخت دیالیز در یزد.

فعالیت تنها یک مرکز مستقل دیالیز در یزد / وجود بیش از 1700 بیمار خاص در یزد
مسئول امور بیماری‌های خاص دانشگاه علوم پزشکی یزد مطرح کرد
فعالیت تنها یک مرکز مستقل دیالیز در یزد / وجود بیش از 1700 بیمار خاص در یزد
مسئول امور بیماری‌های خاص دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به فعالیت تنها یک مرکز مستقل دیالیز در استان یزد گفت: ضرورت دارد بخش خصوصی و خیرین از بیماران خاص حمایت کنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تخت دیالیز در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تخت دیالیز در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب تخت دیالیز در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب تخت دیالیز در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد