Skip to Content

محتوا با برچسب تحریم دارویی.

راز زنده‌ماندن نوزادان ایرانی در تحریم‌
راز زنده‌ماندن نوزادان ایرانی در تحریم‌
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین با پرداختن به زوایایی پنهان تحریم‌های دارویی و تأثیر خودکفایی و کیفیت تولیدات دارویی ایران به علت و راز زنده‌ماندن نوزادان ایرانی در تحریم‌هایی پرداخت که همان تحریم‌ها جان بسیاری از بچه‌های عراقی‌ را گرفت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تحریم دارویی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تحریم دارویی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب تحریم دارویی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب تحریم دارویی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد