Skip to Content

محتوا با برچسب تجدید فراش.

ازدواج سالمندان خوب است یا بد؟!
ازدواج سالمندان خوب است یا بد؟!
ازدواج نیازی غریزی و فطری است. شاید در ظاهر نیازهای جسمانی و ادامه نسل عامل پیوند زناشویی در طول تاریخ بوده باشد اما حس نیاز به یک همراه و همدل که بتوان در کلیه مسائل زندگی و غم ها و شادی ها با او همراه بود بیش از این نیاز عامل پیوند زناشویی و ازدواج...
48 درصد دختران جوان:ازدواج با مردی که زن دارد،هیچ اشکالی ندارد
گزارشی از دیدگاه برخی دختران راجع به همسر دوم شدن؛
48 درصد دختران جوان:ازدواج با مردی که زن دارد،هیچ اشکالی ندارد
طی مطالعه‌ای که در یکی از شهرهای ایران صورت گرفته ۴۸.۶۶ درصد دختران جوان تمایل خود را برای همسری دوم در صورت خواستگاری توسط همسر اول ابراز کرده‌اند که این آمار با آمار کل کشور اختلاف چندانی ندارد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تجدید فراش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تجدید فراش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب تجدید فراش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد