Skip to Content

محتوا با برچسب بیمه سلامت.

مدیرکل بیمه سلامت استان یزد گفت: آن طور که برخی شبکه‌های اجتماعی شایعه پراکنی می‌کنند با کمبود داروهای اساسی در استان یزد روبه‌رو نیستیم.
139510240903197369684474.jpg
مدیرکل بیمه سلامت استان یزد گفت: آن طور که برخی شبکه‌های اجتماعی شایعه پراکنی می‌کنند با کمبود داروهای اساسی در استان یزد روبه‌رو نیستیم.
کمبود داروهای اساسی در یزد نداریم
کمبود داروهای اساسی در یزد نداریم
مدیرکل بیمه سلامت استان یزد گفت: آن طور که برخی شبکه‌های اجتماعی شایعه پراکنی می‌کنند با کمبود داروهای اساسی در استان یزد روبه‌رو نیستیم.
صدور دفترچه بیمه سلامت در میبد به دفاتر پیشخوان واگذار می شود
با پیگیری های فرماندار میبد؛
صدور دفترچه بیمه سلامت در میبد به دفاتر پیشخوان واگذار می شود
فرماندار میبد موافقت مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان را در واگذاری بخشی از خدمات بیمه سلامت به دفاتر پیشخوان دولت گرفت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بیمه سلامت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بیمه سلامت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب بیمه سلامت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب بیمه سلامت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد