Skip to Content

محتوا با برچسب بیماری تمدن.

نیمی از یزدی‌ها در دام «بیماری تمدن»
نیمی از یزدی‌ها در دام «بیماری تمدن»
یزد تا چند دهه پیش به شهر دوچرخه‌ها معروف بود و یزدی‌ها برند کار و تلاش در کشور بودند ولی امروز به دنبال تغذیه نامناسب و کم‌تحرکی ناشی از زندگی شهرنشینی، مردمان این دیار به «بیماری تمدن» که همان چاقی و اضافه وزن است، گرفتار شده‌اند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بیماری تمدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بیماری تمدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب بیماری تمدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب بیماری تمدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد