Skip to Content

محتوا با برچسب بیمار.

یک پرستار نمونه:
خوش اخلاقی پرستاران تأثیر مثبتی در روحیه بیماران دارد
یک پرستار نمونه گفت: وقتی یک پرستار با بیمار ارتباط خوبی را برقرار می‌کند تجربه ثابت کرده که روحیه بیمار هم بهبود پیدا می‌کند بنابراین خوش اخلاقی با تمام شرایط سختی که حاکم است نمونه یک پرستار حرفه ای بودن است.
تاملی دیگر در کاستی‌های سیستم درمان
همین چند هفته پیش بود که برخی سایت ها از بیماری خبر دادند که پس از چند روز بستری شدن در بیمارستان، فوت کرده و چون بازماندگان توانایی مالی برای تسویه حساب نداشته اند، جسد بیمار فوت شده شان توسط بیمارستان گرو نگه داشته شده است!
یک متخصص داخلی بیان کرد؛
پوشش نامناسب کادر درمانی امنیت روانی بیمار را برهم می‌زند
یک عضو بسیج جامعه پزشکی گفت: موضوع پوشش مناسب پرستاران و پزشکان، محدودسازی افراد نیست و در اصل رعایت استانداردهای علمی آن بخش است زیرا راحتی، امنیت و آرامش یک بیمار ممکن است تحت تاثیر ظاهر و رفتار دانشجوی پرستاری و یا پزشکی قرار گیرد.
یک روانشناس
افراد خودشیفته حسود می‌شوند
یک روانشناس گفت: افراد خودشیفته خودشان را برتر از دیگران می‌دانند، به شکل مرضی حسود هستند. دیگران را استثمار می‌کنند و نمی‌توانند پیشرفت دیگران را ببینند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بیمار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب بیمار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد