Skip to Content

محتوا با برچسب بهریستی.

مدیرکل بهزیستی استان یزد از پذیرش ۱۰۵ زن و دختر خشونت دیده طی ۶ ماهه اول سال جاری در خانه امن بهزیستی استان یزد خبر داد.
یک عضو انجمن مددکاران:
2292017 (1).jpg
مدیرکل بهزیستی استان یزد از پذیرش ۱۰۵ زن و دختر خشونت دیده طی ۶ ماهه اول سال جاری در خانه امن بهزیستی استان یزد خبر داد.
پذیرش ۱۰۵ زن خشونت دیده در خانه امن بهزیستی یزد
مدیر کل بهزیستی استان یزد؛
پذیرش ۱۰۵ زن خشونت دیده در خانه امن بهزیستی یزد
مدیرکل بهزیستی استان یزد از پذیرش ۱۰۵ زن و دختر خشونت دیده طی ۶ ماهه اول سال جاری در خانه امن بهزیستی استان یزد خبر داد.
یک عضو انجمن مددکاران اجتماعی ایران بر لزوم برخورد با گدایانی که از مردم رشوه عاطفی می‌گیرند، تاکید کرد.
مدیر کل بهزیستی استان یزد؛
139401281403341655114053.jpg
یک عضو انجمن مددکاران اجتماعی ایران بر لزوم برخورد با گدایانی که از مردم رشوه عاطفی می‌گیرند، تاکید کرد.
لزوم برخورد با گدایانی که از مردم رشوه عاطفی می‌گیرند
یک عضو انجمن مددکاران:
لزوم برخورد با گدایانی که از مردم رشوه عاطفی می‌گیرند
یک عضو انجمن مددکاران اجتماعی ایران بر لزوم برخورد با گدایانی که از مردم رشوه عاطفی می‌گیرند، تاکید کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بهریستی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب بهریستی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب بهریستی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد