Skip to Content

محتوا با برچسب بسیج جامعه پزشکی یزد.

خدمات دهی به بیش از 13 هزار نفر در بیمارستان صحرایی مهریز
رئیس مجمع بسیج جامعه پزشکی استان یزد خبر داد
خدمات دهی به بیش از 13 هزار نفر در بیمارستان صحرایی مهریز
رئیس مجمع بسیج جامعه پزشکی استان یزد گفت: پنجمین بیمارستان صحرایی شهدای جامعه پزشکی استان يزد در دهستان خورمیزات مهریز با ارائه خدمت به 13 هزار و 688 بیمار به کار خود پایان داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بسیج جامعه پزشکی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بسیج جامعه پزشکی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب بسیج جامعه پزشکی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب بسیج جامعه پزشکی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد