Skip to Content

محتوا با برچسب بانوی بافنده.

عصمت کریمی زاده، بانوی اردکانی فعال درزمینه فرش دستباف گفت: بزرگترین موفقیت من اشتغالزایی برای بانوان سرپرست خانوار است.
رییس اداره فرش اداره کل صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با یزد بانو
635548450116120868.jpg
عصمت کریمی زاده، بانوی اردکانی فعال درزمینه فرش دستباف گفت: بزرگترین موفقیت من اشتغالزایی برای بانوان سرپرست خانوار است.
موفقیت من اشتغال‌زایی برای بانوان سرپرست خانوار است
بانوی موفق در زمینه فرش دستباف:
موفقیت من اشتغال‌زایی برای بانوان سرپرست خانوار است
عصمت کریمی زاده، بانوی اردکانی فعال درزمینه فرش دستباف گفت: بزرگترین موفقیت من اشتغالزایی برای بانوان سرپرست خانوار است.
اولین کارگاه آموزشی فرش دستباف با حضور 200 بانوی بافنده برگزار شد/ 30 دوره آموزشی تا پایان سال
رییس اداره فرش اداره کل صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با یزد بانو
اولین کارگاه آموزشی فرش دستباف با حضور 200 بانوی بافنده برگزار شد/ 30 دوره آموزشی تا پایان سال
رییس اداره فرش اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان یزداظهار داشت: اولین دوره آموزشی فرش دستباف در سال جاری با حضور 200 بانوی بافنده در یزد برگزار شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بانوی بافنده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب بانوی بافنده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد