Skip to Content

محتوا با برچسب بافندگان فرش.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران گفت: عمده صادرات ما به اروپا بوده و آمریکا بازار خاصی نداشته است ولی با این حال بازار آمریکا را هم در زمان تحریم ها دور زدیم.
download-113.jpg
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران گفت: عمده صادرات ما به اروپا بوده و آمریکا بازار خاصی نداشته است ولی با این حال بازار آمریکا را هم در زمان تحریم ها دور زدیم.
بیشتر طراحان و بافندگان فرش به ترکیه رفتند/ صهیونیست‌ها در آمریکا برای بازار فرش ایران موانع ایجاد کردند
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران:
بیشتر طراحان و بافندگان فرش به ترکیه رفتند/ صهیونیست‌ها در آمریکا برای بازار فرش ایران موانع ایجاد کردند
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران گفت: عمده صادرات ما به اروپا بوده و آمریکا بازار خاصی نداشته است ولی با این حال بازار آمریکا را هم در زمان تحریم ها دور زدیم.
گره مشکلات بر پای بافندگان فرش استان
گره مشکلات بر پای بافندگان فرش استان
هر چند که فرش ایرانی امروزه با دستگاه‎‎های پیشرفته و در کمترین زمان تولید می‎‎شود ولی هنوز هنر دست بافندگان ایرانی شهرتی جهانی دارد.با این وجود بافندگان این دستباف ایرانی هیچ وقت به چشم نیامده‎‎اند و با امکانات ناچیز زندگی کرده‎اند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بافندگان فرش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بافندگان فرش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب بافندگان فرش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب بافندگان فرش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد