Skip to Content

محتوا با برچسب بافت فرش.

عصمت کریمی زاده، بانوی اردکانی فعال درزمینه فرش دستباف گفت: بزرگترین موفقیت من اشتغالزایی برای بانوان سرپرست خانوار است.
بانوی موفق در زمینه فرش دستباف:
635548450116120868.jpg
عصمت کریمی زاده، بانوی اردکانی فعال درزمینه فرش دستباف گفت: بزرگترین موفقیت من اشتغالزایی برای بانوان سرپرست خانوار است.
بانوی موفق در زمینه فرش دستباف:
موفقیت من اشتغال‌زایی برای بانوان سرپرست خانوار است
عصمت کریمی زاده، بانوی اردکانی فعال درزمینه فرش دستباف گفت: بزرگترین موفقیت من اشتغالزایی برای بانوان سرپرست خانوار است.
توسط بانوان مهریزی اهدا می شود
بافت یک تخته فرش برای تقدیم به ساحت حضرت علی (ع)
یک تخته فرش برای اظهار ارادت به ساحت مقدس امیرمومنان حضرت علی(ع) در کانون فرهنگی هنری نورالزهرا شهرستان مهریز بافته شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بافت فرش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب بافت فرش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد