Skip to Content

محتوا با برچسب باغستانی.

تعطیلی 180 واحد پوشاک فروشی در یزد/ بهره‌های بانکی، کسبه را ورشکست کرده است
رئیس اتحادیه صنف پوشاک یزد:
تعطیلی 180 واحد پوشاک فروشی در یزد/ بهره‌های بانکی، کسبه را ورشکست کرده است
رئیس اتحادیه صنف پوشاک یزد از تعطیلی 181 واحد پوشاک فروشی در یزد در سال گذشته خبر داد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد از اجرای طرح ساماندهی دست‌فروشان یزد خبر داد و گفت: بنا بر این طرح، دست‌فروشان یزدی در دو نقطه از شهر استقرار می‌یابند.
رئیس اتحادیه صنف پوشاک یزد:
26993824_18126583bccaf.jpg
رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد از اجرای طرح ساماندهی دست‌فروشان یزد خبر داد و گفت: بنا بر این طرح، دست‌فروشان یزدی در دو نقطه از شهر استقرار می‌یابند.
اجرای طرح ساماندهی دست‌فروشان یزد/ دست‌فروشان یزدی در کجا مستقر شده‌اند؟
رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد خبر داد
اجرای طرح ساماندهی دست‌فروشان یزد/ دست‌فروشان یزدی در کجا مستقر شده‌اند؟
رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد از اجرای طرح ساماندهی دست‌فروشان یزد خبر داد و گفت: بنا بر این طرح، دست‌فروشان یزدی در دو نقطه از شهر استقرار می‌یابند.
ابطال نزدیک به 1600 پروانه کسب در استان یزد
فقط در نه ماه امسال؛
ابطال نزدیک به 1600 پروانه کسب در استان یزد
به گفته رییس اتاق اصناف مرکز استان یزد ، فقط در نه ماه امسال نزدیک یک هزار و 591 پروانه کسب توسط خود مردم در استان یزد باطل شده است و این تعداد تا پایان سال 95 افزایش چشمگیری خواهد داشت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب باغستانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب باغستانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب باغستانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب باغستانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد