Skip to Content

محتوا با برچسب ایت الله علیرضا اعرافی.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه گفت: حوزه ها همیشه سیاسی بوده اند و هیچگاه خود را از عالم سیاست جدا نمی دیدند؛ انقلاب اسلامی و امام(ره) اوج تجلی دین در عرصه سیاست بودند؛ بسیاری نمی خواهند که حوزه های...
IMG11202299.jpg
عضو شورای عالی حوزه های علمیه گفت: حوزه ها همیشه سیاسی بوده اند و هیچگاه خود را از عالم سیاست جدا نمی دیدند؛ انقلاب اسلامی و امام(ره) اوج تجلی دین در عرصه سیاست بودند؛ بسیاری نمی خواهند که حوزه های...
حوزه در بخش خواهران تحول بزرگ ایجاد کرده است/ سیاست زدگی و سطحی نگری نباید در حوزه رسوخ کند
مدیر حوزه های علمیه در همایش طلیعه حضور بانوان یزدی:
حوزه در بخش خواهران تحول بزرگ ایجاد کرده است/ سیاست زدگی و سطحی نگری نباید در حوزه رسوخ کند
عضو شورای عالی حوزه های علمیه گفت: حوزه ها همیشه سیاسی بوده اند و هیچگاه خود را از عالم سیاست جدا نمی دیدند؛ انقلاب اسلامی و امام(ره) اوج تجلی دین در عرصه سیاست بودند؛ بسیاری نمی خواهند که حوزه های علمیه ما به این سطح برسند؛ سیاست زدگی و سطحی نگری...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ایت الله علیرضا اعرافی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ایت الله علیرضا اعرافی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب ایت الله علیرضا اعرافی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد