Skip to Content

محتوا با برچسب اکرم فداکار.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد از برگزاری اولین رویداد فناوری سلامت یزد خبر داد و گفت: در بخش اول رویداد، پنل فناوری اطلاعات و سلامت نیز برگزار خواهد شد.
گفتگوی اختصاصی یزدبانو با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد
13970703000105_Test_PhotoH.jpg
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد از برگزاری اولین رویداد فناوری سلامت یزد خبر داد و گفت: در بخش اول رویداد، پنل فناوری اطلاعات و سلامت نیز برگزار خواهد شد.
برگزاری پنل فناوری اطلاعات در اولین رویداد فناوری سلامت یزد
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات یزد مطرح کرد
برگزاری پنل فناوری اطلاعات در اولین رویداد فناوری سلامت یزد
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد از برگزاری اولین رویداد فناوری سلامت یزد خبر داد و گفت: در بخش اول رویداد، پنل فناوری اطلاعات و سلامت نیز برگزار خواهد شد.
اکرم فداکار اولین بانوی مدیر کل در وزارت ارتباطات کشور است. وی چندی پیش به حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌ عنوان مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد منصوب شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات یزد مطرح کرد
5184676_256.png
اکرم فداکار اولین بانوی مدیر کل در وزارت ارتباطات کشور است. وی چندی پیش به حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌ عنوان مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد منصوب شد.
بانوان در هر شغلی که باشند، متعهدانه عمل می‌کنند/ حجاب؛ ارزش دینی و اجتماعی
گفتگوی اختصاصی یزدبانو با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد
بانوان در هر شغلی که باشند، متعهدانه عمل می‌کنند/ حجاب؛ ارزش دینی و اجتماعی
اکرم فداکار اولین بانوی مدیر کل در وزارت ارتباطات کشور است. وی چندی پیش به حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌ عنوان مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد منصوب شد.
با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات"اکرم فداکار" به‌عنوان مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان منصوب شد.
گفتگوی اختصاصی یزدبانو با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد
39071t-1.png
با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات"اکرم فداکار" به‌عنوان مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان منصوب شد.
با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات"اکرم فداکار" به‌عنوان مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان منصوب شد.
گفتگوی اختصاصی یزدبانو با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد
39071t.png
با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات"اکرم فداکار" به‌عنوان مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان منصوب شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد منصوب شد
با حکم وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات:
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد منصوب شد
با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات"اکرم فداکار" به‌عنوان مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان منصوب شد.
دهمین نمایشگاه رایانه، موبایل ،الکترونیک، ماشین های اداری و سیستم های کنترلی در یزد برگزار شود
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری یزد
دهمین نمایشگاه رایانه، موبایل ،الکترونیک، ماشین های اداری و سیستم های کنترلی در یزد برگزار شود
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری یزد از برگزاری دهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات تا دو روز آینده در یزد خبر داد و گفت: با توجه به جایگاه فناوری اطلاعات در استان یزد و پتانسيل بالاي بخش خصوصي، غیردولتی و دولتي، این نمایشگاه می‌تواند...
ضرورت توجه فرمانداران به کاربردهای فناوری اطلاعات برای توسعه شهرستان ها
مدیرکل دفترفناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداري:
ضرورت توجه فرمانداران به کاربردهای فناوری اطلاعات برای توسعه شهرستان ها
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداري يزد گفت: توجه به کاربردهای فناوری اطلاعات در توسعه شهرستان ها، مورد عنایت جدی فرمانداران قرار گیرد.