Skip to Content

محتوا با برچسب اکرم اسدی دوچشمه.

بانوی یزدی برای داوری مسابقات قهرمانی تکواندو کشور دعوت شد
رئیس هیات تکواندو استان یزد:
بانوی یزدی برای داوری مسابقات قهرمانی تکواندو کشور دعوت شد
رئیس هیات تکواندو استان یزد گفت: کمیته داوران فدراسیون، خانم « اکرم اسدی دوچشمه» را برای قضاوت مسابقات قهرمانی کشور در همدان دعوت کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اکرم اسدی دوچشمه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اکرم اسدی دوچشمه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب اکرم اسدی دوچشمه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد