Skip to Content

محتوا با برچسب اولین بانوی مدیر کل در وزارت ارتباطات.

اکرم فداکار اولین بانوی مدیر کل در وزارت ارتباطات کشور است. وی چندی پیش به حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌ عنوان مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد منصوب شد.
گفتگوی اختصاصی یزدبانو با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد
5184676_256.png
اکرم فداکار اولین بانوی مدیر کل در وزارت ارتباطات کشور است. وی چندی پیش به حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌ عنوان مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد منصوب شد.
بانوان در هر شغلی که باشند، متعهدانه عمل می‌کنند/ حجاب؛ ارزش دینی و اجتماعی
گفتگوی اختصاصی یزدبانو با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد
بانوان در هر شغلی که باشند، متعهدانه عمل می‌کنند/ حجاب؛ ارزش دینی و اجتماعی
اکرم فداکار اولین بانوی مدیر کل در وزارت ارتباطات کشور است. وی چندی پیش به حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌ عنوان مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد منصوب شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اولین بانوی مدیر کل در وزارت ارتباطات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اولین بانوی مدیر کل در وزارت ارتباطات.

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب اولین بانوی مدیر کل در وزارت ارتباطات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد