Skip to Content

محتوا با برچسب اولین اتوبوس برقی شهر یزد.

اتوبوس برقی گردشگران در یزد به روایت تصویر
اتوبوس برقی گردشگران در یزد به روایت تصویر
قریب به سه ماه از راه اندازی اولین اتوبوس برقی از سوی شهرداری یزد ویژه عبور و مرور گردشگران در بافت تاریخی یزد می گذرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اولین اتوبوس برقی شهر یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اولین اتوبوس برقی شهر یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب اولین اتوبوس برقی شهر یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب اولین اتوبوس برقی شهر یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد