Skip to Content

محتوا با برچسب امنیت زنان.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: تلاش جدی ما در این معاونت در سال 97 به نتیجه رساندن و تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است.
یاداشت/زهرا آیت اللهی
1-96.jpg
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: تلاش جدی ما در این معاونت در سال 97 به نتیجه رساندن و تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است.
تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در سال 97
ابتکار اعلام کرد
تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در سال 97
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: تلاش جدی ما در این معاونت در سال 97 به نتیجه رساندن و تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است.
لایحه امنیت زنان مراحل پایانی را طی می‌کند
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری:
لایحه امنیت زنان مراحل پایانی را طی می‌کند
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری گفت: لایحه امنیت زنان نقش بازدارندگی دارد و در حال حاضر منتظر تائید نهایی قوه قضاییه است.
الگوبرداری از کشورهای دیگر ضرورتا باید با لحاظ تمایزات فرهنگی و معرفتی انجام شود. چه بسا یک اقدام در یک فرهنگ هدف مورد نظر را تأمین کند اما در اقلیم فرهنگی دیگر هزینه‌هایی بیش از فایده تحمیل نماید.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری:
13960304001432_PhotoA.jpg
الگوبرداری از کشورهای دیگر ضرورتا باید با لحاظ تمایزات فرهنگی و معرفتی انجام شود. چه بسا یک اقدام در یک فرهنگ هدف مورد نظر را تأمین کند اما در اقلیم فرهنگی دیگر هزینه‌هایی بیش از فایده تحمیل نماید.
لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» یا اجرای هدف ۵ سند ۲۰۳۰
یاداشت/زهرا آیت اللهی
لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» یا اجرای هدف ۵ سند ۲۰۳۰
الگوبرداری از کشورهای دیگر ضرورتا باید با لحاظ تمایزات فرهنگی و معرفتی انجام شود. چه بسا یک اقدام در یک فرهنگ هدف مورد نظر را تأمین کند اما در اقلیم فرهنگی دیگر هزینه‌هایی بیش از فایده تحمیل نماید.
معاون حقوقی قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت کاهش جرم انگاری در قوانین گفت: ایراد و مسأله‌ اساسی که لایحه‌ «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» با آن مواجه است، جرم انگاری وسیع این لایحه است.
یاداشت/زهرا آیت اللهی
2367565.jpg
معاون حقوقی قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت کاهش جرم انگاری در قوانین گفت: ایراد و مسأله‌ اساسی که لایحه‌ «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» با آن مواجه است، جرم انگاری وسیع این لایحه است.
ایراد لایحه‌ تأمین امنیت زنان دربرابر خشونت جرم انگاری وسیع است
ایراد لایحه‌ تأمین امنیت زنان دربرابر خشونت جرم انگاری وسیع است
معاون حقوقی قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت کاهش جرم انگاری در قوانین گفت: ایراد و مسأله‌ اساسی که لایحه‌ «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» با آن مواجه است، جرم انگاری وسیع این لایحه است.
مسئولانی که نگران امنیت زنان هستند برای ترویج عفاف و حجاب چه کرده‌اند؟
دبیر مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی:
مسئولانی که نگران امنیت زنان هستند برای ترویج عفاف و حجاب چه کرده‌اند؟
مسئولانی که نگران امنیت زنان هستند برای ترویج عفاف و حجاب چه کرده‌اند؟ دبیر مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی با بیان اینکه قدم اول و مهم در تأمین امنیت زنان در جامعه ترویج عفاف و حجاب است، گفت: مسئولانی که نگران امنیت زنان هستند برای ترویج عفاف و حجاب...

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب امنیت زنان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب امنیت زنان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد