Skip to Content

محتوا با برچسب الگوگیری.

دین اسلام زن و مرد را فعال اقتصادی می خواهد +پرسش وپاسخ دانشجویی
گزارش/یک استاد حوزه علمیه خواهران یزد
دین اسلام زن و مرد را فعال اقتصادی می خواهد +پرسش وپاسخ دانشجویی
رئیس حوزه علمیه مکتب الزهراء یزد گفت: اسلام دین تولید ثروت است و جامعه پویا و سرزنده ای می خواهدکه زن و مرد در آن هر دو فعال اقتصادی باشند .
اظهار تمایل چین برای الگوگیری از قوانین ایران در حوزه زنان
مدیرکل امور بانوان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مطرح کرد
اظهار تمایل چین برای الگوگیری از قوانین ایران در حوزه زنان
مدیرکل امور بانوان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: در سفر هیئت ایرانی به چین، تعدادی از قوانین ایران در حوزه زنان با آنها مطرح شد و اظهار تمایل کردند با داشتن اطلاعات بیشتر از آن قوانین الگوگیری کنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب الگوگیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب الگوگیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب الگوگیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب الگوگیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد