Skip to Content

محتوا با برچسب الهه ناظمیان.

بانوی معلول یزدی که باوجود معلولیت، خستگی را خسته کرده گفت: ما هم جزئی از این جامعه هستیم؛ از جامعه و مسئولین انتظار داریم که توانایی‌ها و استعدادهای ما را باور داشته و معلولان را دست‌کم نگیرند.
Untitled-1 (Copy)-2-2.jpg
بانوی معلول یزدی که باوجود معلولیت، خستگی را خسته کرده گفت: ما هم جزئی از این جامعه هستیم؛ از جامعه و مسئولین انتظار داریم که توانایی‌ها و استعدادهای ما را باور داشته و معلولان را دست‌کم نگیرند.
بانویب معلول یزدی که باوجود معلولیت، خستگی را خسته کرده گفت: ما هم جزئی از این جامعه هستیم؛ از جامعه و مسئولین انتظار داریم که توانایی‌ها و استعدادهای ما را باور داشته و معلولان را دست‌کم نگیرند.
Untitled-1 (Copy)-2-1.jpg
بانویب معلول یزدی که باوجود معلولیت، خستگی را خسته کرده گفت: ما هم جزئی از این جامعه هستیم؛ از جامعه و مسئولین انتظار داریم که توانایی‌ها و استعدادهای ما را باور داشته و معلولان را دست‌کم نگیرند.
ما هم جزئی از این جامعه هستیم/ حفظ کل قرآن مجید بزرگ‌ترین آرزویم است
بانوی معلول موفق یزدی:
ما هم جزئی از این جامعه هستیم/ حفظ کل قرآن مجید بزرگ‌ترین آرزویم است
بانوی معلول یزدی که باوجود معلولیت، خستگی را خسته کرده گفت: ما هم جزئی از این جامعه هستیم؛ از جامعه و مسئولین انتظار داریم که توانایی‌ها و استعدادهای ما را باور داشته و معلولان را دست‌کم نگیرند.
نابینایی هم سد راه همت و پشتکار این خانم با اراده نشد
الهه ناظمیان :
نابینایی هم سد راه همت و پشتکار این خانم با اراده نشد
معلولیت محدودیت نیست جمله ای کلیشه ایست که معمولا برای امید دادن به افراد معلول و کم اندام به صورت روتین به کار می رود. اماهستند افراد معلولی که تمامی خط قرمزهارا رد کرده و هیچ محدودیتی نمی توان برای آن ها قائل شد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب الهه ناظمیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب الهه ناظمیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب الهه ناظمیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد