Skip to Content

محتوا با برچسب افزایش قیمت مرغ.

رئیس جمهور به دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت برای کنترل قیمت لجام گسیخته مرغ دستور داد.
156381753.jpg
رئیس جمهور به دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت برای کنترل قیمت لجام گسیخته مرغ دستور داد.
دستور رئیس جمهور به دو وزارتخانه برای کنترل قیمت مرغ
دستور رئیس جمهور به دو وزارتخانه برای کنترل قیمت مرغ
رئیس جمهور به دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت برای کنترل قیمت لجام گسیخته مرغ دستور داد.
قیمت مرغ در یزد تا 8500 تومان پر کشید +جدول
تداوم افزایش قیمت مرغ!
قیمت مرغ در یزد تا 8500 تومان پر کشید +جدول
به دنبال تدوام افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر، قیمت این کالا در مراکز خرده فروشی یزد به 8600 تومان رسید.

یادداشت یادداشت

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب افزایش قیمت مرغ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب افزایش قیمت مرغ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد