Skip to Content

محتوا با برچسب اسراف.

حتما برای شما هم پیش آمده است که برای خرید مایحتاج خود وارد مغازه ای شده اید و بعد از دقایقی با کوهی از خرید ها از آنجا خارج می شوید! این اتفاق شعبده بازی و ترفند فروشندگان برای فروش بیشتر کالا است که...
به بهای آب در یزد؛
Pricing-Tricks-800x532_0.jpg
حتما برای شما هم پیش آمده است که برای خرید مایحتاج خود وارد مغازه ای شده اید و بعد از دقایقی با کوهی از خرید ها از آنجا خارج می شوید! این اتفاق شعبده بازی و ترفند فروشندگان برای فروش بیشتر کالا است که...
مدیریت سبد خرید در چنبره اسراف گرایی/ ترفندهای فروشندگان برای فروش کالای غیرضروری به خریداران!
مدیریت سبد خرید در چنبره اسراف گرایی/ ترفندهای فروشندگان برای فروش کالای غیرضروری به خریداران!
حتما برای شما هم پیش آمده است که برای خرید مایحتاج خود وارد مغازه ای شده اید و بعد از دقایقی با کوهی از خرید ها از آنجا خارج می شوید! این اتفاق شعبده بازی و ترفند فروشندگان برای فروش بیشتر کالا است که قطعا از ابعاد مصرف گرایی، اسراف، طمع ورزی و در...
اسراف آب؛ تجاوز به حقوق دیگران/ تنها 10درصد صرفه‌جویی مانع بحران آب در تابستان یزد می‌شود
صرفه‌جویی راهی برای حل بحران؛
اسراف آب؛ تجاوز به حقوق دیگران/ تنها 10درصد صرفه‌جویی مانع بحران آب در تابستان یزد می‌شود
«آب» این مایع حیاتی که زندگی بشر به آن بستگی دارد علاوه بر اسراف وزیان فردی، نوعی تجاوز به حقوق دیگران و حق الناس نیز محسوب می شود و باید در مصرف آن به شدت آن هم در این فصل گرما و استان یزد که با بحران آب مواجه است، دقت کرد.
تجمل گرایی پدیده ای است که اسراف و چشم و هم چشمی از جمله آسیب های اجتماعی آن بوده و در نهایت به معضلاتی چون کاهش ازدواج جوانان منجر می شود.
صرفه‌جویی راهی برای حل بحران؛
ازدواج-5.jpg
تجمل گرایی پدیده ای است که اسراف و چشم و هم چشمی از جمله آسیب های اجتماعی آن بوده و در نهایت به معضلاتی چون کاهش ازدواج جوانان منجر می شود.
رشد تجمل، عامل کاهش ازدواج
رشد تجمل، عامل کاهش ازدواج
تجمل گرایی پدیده ای است که اسراف و چشم و هم چشمی از جمله آسیب های اجتماعی آن بوده و در نهایت به معضلاتی چون کاهش ازدواج جوانان منجر می شود.
صرفه جویی کنیم؛ آب جایگزین ندارد
به بهای آب در یزد؛
صرفه جویی کنیم؛ آب جایگزین ندارد
در متون اسلامی اسراف امری مذموم و حرام تلقی شده است.