Skip to Content

محتوا با برچسب ازدواج مجدد.

کمیته امداد برای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار تحت حمایت و خودکفا شدن آنان بسته‌های خدمتی مختلفی در نظر گرفته است.
22.JPG
کمیته امداد برای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار تحت حمایت و خودکفا شدن آنان بسته‌های خدمتی مختلفی در نظر گرفته است.
حمایت کمیته امداد از ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان یزد خبر داد:
حمایت کمیته امداد از ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار
کمیته امداد برای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار تحت حمایت و خودکفا شدن آنان بسته‌های خدمتی مختلفی در نظر گرفته است.
هفت تا هشت میلیون دختر ایرانی هرگز ازدواج نخواهند کرد و جمع این عدد با بیوه‌ها، یک رقم 20 میلیونی را به دست می‌دهد. برای مدیریت این بخش باید فکر کرد.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان یزد خبر داد:
1184179.jpg
هفت تا هشت میلیون دختر ایرانی هرگز ازدواج نخواهند کرد و جمع این عدد با بیوه‌ها، یک رقم 20 میلیونی را به دست می‌دهد. برای مدیریت این بخش باید فکر کرد.
تجرد قطعی میلیون ها دختر در کشور/آیا چند همسری برای مردان متاهل، راهکاری مناسب برای حل این معضل است ؟
تجرد قطعی میلیون ها دختر در کشور/آیا چند همسری برای مردان متاهل، راهکاری مناسب برای حل این معضل است ؟
هفت تا هشت میلیون دختر ایرانی هرگز ازدواج نخواهند کرد و جمع این عدد با بیوه‌ها، یک رقم 20 میلیونی را به دست می‌دهد. برای مدیریت این بخش باید فکر کرد.
48 درصد دختران جوان:ازدواج با مردی که زن دارد،هیچ اشکالی ندارد
گزارشی از دیدگاه برخی دختران راجع به همسر دوم شدن؛
48 درصد دختران جوان:ازدواج با مردی که زن دارد،هیچ اشکالی ندارد
طی مطالعه‌ای که در یکی از شهرهای ایران صورت گرفته ۴۸.۶۶ درصد دختران جوان تمایل خود را برای همسری دوم در صورت خواستگاری توسط همسر اول ابراز کرده‌اند که این آمار با آمار کل کشور اختلاف چندانی ندارد.
زنان بد زنان با حجاب و بی حجاب اگر فلسفه حجاب را بدانند قطعا آن را می پذیرند
گزارش اختصاصی/قدیری ابیانه
زنان بد زنان با حجاب و بی حجاب اگر فلسفه حجاب را بدانند قطعا آن را می پذیرند
نویسنده کتاب زن در اسلام وغرب گفت: در اسلام زنی که حجاب خود را حفظ کند آن قدر ارزش برای خودش قائل است که خود را وسیله هوسرانی مردان قرار نمی دهدو زنان بدحجاب اگر فلسفه حجاب را بدانند قطعا آن را می پذیرند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ازدواج مجدد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ازدواج مجدد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب ازدواج مجدد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد