Skip to Content

محتوا با برچسب ارشاد استان یزد.

باز هم ولنگاری فرهنگی در یزد و بازهم خواب زمستانی مسئولان ارشاد استان!
وقتی برهنگی؛ ارزش هنری می شود!
باز هم ولنگاری فرهنگی در یزد و بازهم خواب زمستانی مسئولان ارشاد استان!
باز مردم شاهد ولنگاری های فرهنگی بودند اما این بار نه با رقص در دانشگاه دولتی یا همایش های دورهمی! بلکه این بار، هنر! به کمک دست اندرکاران اداره ارشاد اسلامی! آمد.
نبض جشنواره تئاتر استان یزد تنها با 5 نمایش به کندی می زند!
ضعف تئاتر استان؛ نبود استعداد یا عدم حمایت مسئولان؟!
نبض جشنواره تئاتر استان یزد تنها با 5 نمایش به کندی می زند!
مسئولان ارشاد یزد اگر با عینک کم توجهی به هنر تئاتر بنگرند باید در چند سال آینده نه تنها فاتحه جشنواره تئاتر استان را خواند بلکه باید برای زوال این هنر فاخر در استان لباس عزا پوشید!
عدم وجود مهندسی فرهنگی در ارشاد یزد و سیطره مسئله دار بر یک رویدار فرهنگی
عدالت گمشده در جیب دلالان فرهنگی یزد؛
عدم وجود مهندسی فرهنگی در ارشاد یزد و سیطره مسئله دار بر یک رویدار فرهنگی
جناب مدیرکل! بی پرده پاسخ دهید مگر غیر از این است که طبق قانون یک نفر نمی تواند بیشتر از یک مجوز از ارشاد دریافت کند؟

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ارشاد استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ارشاد استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب ارشاد استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب ارشاد استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد