Skip to Content

محتوا با برچسب ارزش های اخلاقی.

استاندار یزد با انتقاد از کم رنگ شدن اخلاق در جامعه، گفت: باید از سنین کودکی دانش‌آموزان را به ارزش‌های اخلاقی آراسته کرد.
13961016000396_Test_PhotoH.jpg
استاندار یزد با انتقاد از کم رنگ شدن اخلاق در جامعه، گفت: باید از سنین کودکی دانش‌آموزان را به ارزش‌های اخلاقی آراسته کرد.
باید از سنین کودکی دانش‌آموزان را به ارزش‌های اخلاقی آراسته کرد
استاندار یزد:
باید از سنین کودکی دانش‌آموزان را به ارزش‌های اخلاقی آراسته کرد
استاندار یزد با انتقاد از کم رنگ شدن اخلاق در جامعه، گفت: باید از سنین کودکی دانش‌آموزان را به ارزش‌های اخلاقی آراسته کرد.
پاسداشت ارزش‌های اخلاقی، درگرو حیا وپاکدامنی است
حیا وپاکدامنی؛
پاسداشت ارزش‌های اخلاقی، درگرو حیا وپاکدامنی است
حیا وپاکدامنی سد محکمی است که آدمی را از انجام گناه باز می‌دارد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ارزش های اخلاقی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ارزش های اخلاقی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب ارزش های اخلاقی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب ارزش های اخلاقی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد