Skip to Content

محتوا با برچسب ارزش زن.

امروز با تمرکز بر کالانگری به ذات قدسی زن او را تبدیل به محصولی برای تنها و تنها قوه شهوانی مرد کرده اند می دانید چرا زیرا زیبایی وجودیش کالایی ارزانقیمت است برای فروش ، گرچه همان مردی که از این محصول...
1566791.jpg
امروز با تمرکز بر کالانگری به ذات قدسی زن او را تبدیل به محصولی برای تنها و تنها قوه شهوانی مرد کرده اند می دانید چرا زیرا زیبایی وجودیش کالایی ارزانقیمت است برای فروش ، گرچه همان مردی که از این محصول...
ذات قدسی زن و زنانگی گم شده اش در تجارتی به نام 2030
ذات قدسی زن و زنانگی گم شده اش در تجارتی به نام 2030
امروز با تمرکز بر کالانگری به ذات قدسی زن او را تبدیل به محصولی برای تنها و تنها قوه شهوانی مرد کرده اند می دانید چرا زیرا زیبایی وجودیش کالایی ارزانقیمت است برای فروش ، گرچه همان مردی که از این محصول استفاده می کند حاضر نیست شانیت همسری و مادری را...
تساوی جنسیتی و سهم خواهی زیر سؤال بردن ارزش زن است/ایران در سایه بی‌برنامگی معاونت زنان و خانواده
تساوی جنسیتی و سهم خواهی زیر سؤال بردن ارزش زن است/ایران در سایه بی‌برنامگی معاونت زنان و خانواده
مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور گفت: ضرر سهم خواهی هم به مردان و هم به خود زنان می‌رسد و کاری غیرعقلانی است و در عمل زیر سؤال بردن حقوق مردم است، زیرا در این شرایط مردم ملزم می‌شوند که تنها به یک تعداد مشخص به‌طور مثال 30 درصد از کل کاندیداها رأی...
مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور گفت: ضرر سهم خواهی هم به مردان و هم به خود زنان می‌رسد و کاری غیرعقلانی است و در عمل زیر سؤال بردن حقوق مردم است، زیرا در این شرایط مردم ملزم می‌شوند که تنها به یک...
13950823000459_PhotoA.jpg
مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور گفت: ضرر سهم خواهی هم به مردان و هم به خود زنان می‌رسد و کاری غیرعقلانی است و در عمل زیر سؤال بردن حقوق مردم است، زیرا در این شرایط مردم ملزم می‌شوند که تنها به یک...
زن در غرب یک ابزار دم دستی / دختران بی هویت گرفتار پوچی و اعتیاد می شوند
گزارش/ نماینده ولی فقیه دراستان یزد
زن در غرب یک ابزار دم دستی / دختران بی هویت گرفتار پوچی و اعتیاد می شوند
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهریزد گفت : باید بدانیم فرهنگی که زن را تبدیل به ابزاری دم دستی و بی ارزش کرده است و دستوری برای کمال انسان ندارد ارزش الگو گرفتن ندارد.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ارزش زن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب ارزش زن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب ارزش زن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد