Skip to Content

محتوا با برچسب اردوی هجرت.

مسئول بسیج دانشجویی استان یزد با اشاره به اینکه سالانه قریب به 1000 دانشجو در فعالیت‌های جهادی شرکت می‌کنند افزود: جای کرسی‌های نظریه‌پردازی در یزد خالی است.
800771.jpg
مسئول بسیج دانشجویی استان یزد با اشاره به اینکه سالانه قریب به 1000 دانشجو در فعالیت‌های جهادی شرکت می‌کنند افزود: جای کرسی‌های نظریه‌پردازی در یزد خالی است.
سالانه قریب به 1000 دانشجو در فعالیت‌های جهادی شرکت می‌کنند
مسئول بسیج دانشجویی استان یزد:
سالانه قریب به 1000 دانشجو در فعالیت‌های جهادی شرکت می‌کنند
مسئول بسیج دانشجویی استان یزد با اشاره به اینکه سالانه قریب به 1000 دانشجو در فعالیت‌های جهادی شرکت می‌کنند افزود: جای کرسی‌های نظریه‌پردازی در یزد خالی است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اردوی هجرت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اردوی هجرت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب اردوی هجرت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد