Skip to Content

محتوا با برچسب اردوی طلیعه حضور.

ورودی های جدید حوزه علمیه خواهران یزد با اهداف و زی طلبگی آشنا شدند
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران یزد:
ورودی های جدید حوزه علمیه خواهران یزد با اهداف و زی طلبگی آشنا شدند
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران یزد از اجرای برنامه های فرهنگی با رویکرد آشنایی با اهداف و زی طلبگی برای ورودی های جدید سال تحصیلی 95-96 در پرجمعیت ترین اردوی فرهنگی بانوان حوزوی استان خبرداد.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه گفت: حوزه ها همیشه سیاسی بوده اند و هیچگاه خود را از عالم سیاست جدا نمی دیدند؛ انقلاب اسلامی و امام(ره) اوج تجلی دین در عرصه سیاست بودند؛ بسیاری نمی خواهند که حوزه های...
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران یزد:
IMG11202299.jpg
عضو شورای عالی حوزه های علمیه گفت: حوزه ها همیشه سیاسی بوده اند و هیچگاه خود را از عالم سیاست جدا نمی دیدند؛ انقلاب اسلامی و امام(ره) اوج تجلی دین در عرصه سیاست بودند؛ بسیاری نمی خواهند که حوزه های...
حوزه در بخش خواهران تحول بزرگ ایجاد کرده است/ سیاست زدگی و سطحی نگری نباید در حوزه رسوخ کند
مدیر حوزه های علمیه در همایش طلیعه حضور بانوان یزدی:
حوزه در بخش خواهران تحول بزرگ ایجاد کرده است/ سیاست زدگی و سطحی نگری نباید در حوزه رسوخ کند
عضو شورای عالی حوزه های علمیه گفت: حوزه ها همیشه سیاسی بوده اند و هیچگاه خود را از عالم سیاست جدا نمی دیدند؛ انقلاب اسلامی و امام(ره) اوج تجلی دین در عرصه سیاست بودند؛ بسیاری نمی خواهند که حوزه های علمیه ما به این سطح برسند؛ سیاست زدگی و سطحی نگری...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اردوی طلیعه حضور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب اردوی طلیعه حضور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد