Skip to Content

محتوا با برچسب اختلالات ژنتیک.

کارشناس دفتر پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی یزد از صدور 38 مورد مجوز سقط ناشی از اختلالات ژنتیکی طی شش‌ماهه اول سال 1397 در این استان خبر داد.
1-530-2.jpg
کارشناس دفتر پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی یزد از صدور 38 مورد مجوز سقط ناشی از اختلالات ژنتیکی طی شش‌ماهه اول سال 1397 در این استان خبر داد.
طی 6 ماهه اول امسال؛ صدور 38 مجوز سقط‌جنین در یزد/ انجام 584 سقط قانونی از سال 94 تاکنون در یزد
کارشناس پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی یزد:
طی 6 ماهه اول امسال؛ صدور 38 مجوز سقط‌جنین در یزد/ انجام 584 سقط قانونی از سال 94 تاکنون در یزد
کارشناس دفتر پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی یزد از صدور 38 مورد مجوز سقط ناشی از اختلالات ژنتیکی طی شش‌ماهه اول سال 1397 در این استان خبر داد.
اجرای طرح پیشگیری از معلولیت ها و اختلالات ژنتیک درمدارس اردکان
اجرای طرح پیشگیری از معلولیت ها و اختلالات ژنتیک درمدارس اردکان
رئیس اداره آموزش و پرورش اردکان گفت: با همکاری ادارات بهزیستی و آموزش و پرورش ، طرح پیشگیری از معلولیت ها واختلالات ژنتیک در مدارس این شهرستان اجرا می شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اختلالات ژنتیک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اختلالات ژنتیک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب اختلالات ژنتیک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد