Skip to Content

محتوا با برچسب اتوبوس گردشگری در یزد.

اتوبوس برقی گردشگران در یزد به روایت تصویر
اتوبوس برقی گردشگران در یزد به روایت تصویر
قریب به سه ماه از راه اندازی اولین اتوبوس برقی از سوی شهرداری یزد ویژه عبور و مرور گردشگران در بافت تاریخی یزد می گذرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اتوبوس گردشگری در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اتوبوس گردشگری در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب اتوبوس گردشگری در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب اتوبوس گردشگری در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد