Skip to Content

محتوا با برچسب آنفولانزا نوعa.

بیماری آنفولانزا از فروردین سال 1388 به صورت عالم گیری آغاز و در اقصی نقاط دنیا هر ساله در فصول سرد خود را نشان می دهد. حال این بیماری در کرمان و سیستان و بلوچستان بروز کرده و چندی از هموطنانمان به...
334776_241.jpg
بیماری آنفولانزا از فروردین سال 1388 به صورت عالم گیری آغاز و در اقصی نقاط دنیا هر ساله در فصول سرد خود را نشان می دهد. حال این بیماری در کرمان و سیستان و بلوچستان بروز کرده و چندی از هموطنانمان به...
آنفولانزا نوعA را جدی بگیرید
آنفولانزا نوعA را جدی بگیرید
بیماری آنفولانزا از فروردین سال 1388 به صورت عالم گیری آغاز و در اقصی نقاط دنیا هر ساله در فصول سرد خود را نشان می دهد. حال این بیماری در کرمان و سیستان و بلوچستان بروز کرده و چندی از هموطنانمان به علت این بیماری جان خود را از دست داده اند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آنفولانزا نوعa.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آنفولانزا نوعa.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب آنفولانزا نوعa.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد