Skip to Content

محتوا با برچسب آموزش مهارت های زندگی.

کاهش 30درصدی پرونده های دعاوی خانوادگی در سال گذشته/ 4000زوج سال گذشته در استان یزد آموزش مهارت های زندگی را فرا گرفتند
کاهش 30درصدی پرونده های دعاوی خانوادگی در سال گذشته/ 4000زوج سال گذشته در استان یزد آموزش مهارت های زندگی را فرا گرفتند
نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد گفت: با توسعه کمی وکیفی مراکز مشاوره خانواده در استان یزد و برگزاری دوره های آموزشی برای زوج های جوان در حال ازدواج، 4000 زوج از آموزش مهارت های زندگی در استان بهره مند شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آموزش مهارت های زندگی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آموزش مهارت های زندگی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب آموزش مهارت های زندگی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد