Skip to Content

محتوا با برچسب آموزش عالی کشور.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر ضرورت آغاز آموزش حضوری مدارس و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، از واکسیناسیون اساتید، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌های در مردادماه جاری و واکسیناسیون...
2007353.jpg
معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر ضرورت آغاز آموزش حضوری مدارس و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، از واکسیناسیون اساتید، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌های در مردادماه جاری و واکسیناسیون...
تمام دانشجویان تا پایان پاییز واکسینه می‌شوند/ برای آموزش حضوری برنامه‌ریزی شود
تمام دانشجویان تا پایان پاییز واکسینه می‌شوند/ برای آموزش حضوری برنامه‌ریزی شود
معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر ضرورت آغاز آموزش حضوری مدارس و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، از واکسیناسیون اساتید، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌های در مردادماه جاری و واکسیناسیون کلیه دانشجویان تا پایان فصل پاییز خبر داد.
رشته های کارشناسی ارشد پیام نور مهریز به ۸ رشته رسید
رئیس دانشگاه پیام نور مهریز خبر داد
رشته های کارشناسی ارشد پیام نور مهریز به ۸ رشته رسید
رئیس دانشگاه پیام نور مهریز گفت: با موافقت شوراي گسترش آموزش عالي كشور رشته نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی در مقطع کارشناسی ارشد به جمع 7 رشته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز مهریز اضافه شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آموزش عالی کشور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آموزش عالی کشور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب آموزش عالی کشور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب آموزش عالی کشور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد