Skip to Content

محتوا با برچسب آموزش حضوری.

بازگشایی مدارس و تکرار تصمیم‌های لحظه‌ای توسط دولت
منشأ تناقض‌های دولت کجاست؟
بازگشایی مدارس و تکرار تصمیم‌های لحظه‌ای توسط دولت
حاجی‌بابایی وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: «هنوز مشخص نشده است که چه کسی تصمیم گرفته که دانش‌آموزان به صورت حضوری سال تحصیلی جدید را آغاز کنند!»

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آموزش حضوری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آموزش حضوری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب آموزش حضوری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب آموزش حضوری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد