Skip to Content

محتوا با برچسب آمار ولادت در یزد از ابتدای امسال.

226 ولادت از ابتدای سال 95 در یزد به ثبت رسیده است
رئیس اداره ثبت احوال شهرستان یزد:
226 ولادت از ابتدای سال 95 در یزد به ثبت رسیده است
رئیس اداره ثبت احوال شهرستان یزد آمار ولادت در یزد از ابتدای امسال تاکنون را 226 مورد و تعداد وفات در یزد را در همین بازه زمانی 51 مورد اعلام کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آمار ولادت در یزد از ابتدای امسال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آمار ولادت در یزد از ابتدای امسال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب آمار ولادت در یزد از ابتدای امسال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب آمار ولادت در یزد از ابتدای امسال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد