Skip to Content

محتوا با برچسب آزار جنسی.

افشاگری درباره سرنوشت شوم زنان زندانیانِ حقوق بشری عربستان
افشاگری درباره سرنوشت شوم زنان زندانیانِ حقوق بشری عربستان
افشاگر مسائل پشت پرده خاندان حاکم در عربستان از آزار جنسی زنان فعالان زندانی عربستانی از سوی مقامات زندان خبر داد.
برخي اتفاقات درجامعه رخ مي‌دهد كه به نظر مي‌رسد كسي حاضر به پاسخگويي درباره آنها نيست.
+-1.jpg
برخي اتفاقات درجامعه رخ مي‌دهد كه به نظر مي‌رسد كسي حاضر به پاسخگويي درباره آنها نيست.
چه رخداد تأثر آور و کثیفی با دختران و زنان در این جاده رخ داده بود؟
چه رخداد تأثر آور و کثیفی با دختران و زنان در این جاده رخ داده بود؟
برخي اتفاقات درجامعه رخ مي‌دهد كه به نظر مي‌رسد كسي حاضر به پاسخگويي درباره آنها نيست.
تأیید آزارجنسی 2نوجوان ایرانی درعربستان/انفعال تحقیر کننده دولت ومتولیان حج درمقابل‌ رفتار ضدایرانی آل‌سعود تا به کی؟!
تا کی مقابل‌ رفتار ضدایرانی آل‌سعود، به احضار کاردار اکتفا می کنید؟!
تأیید آزارجنسی 2نوجوان ایرانی درعربستان/انفعال تحقیر کننده دولت ومتولیان حج درمقابل‌ رفتار ضدایرانی آل‌سعود تا به کی؟!
به نظر می‌رسد، راهی جز پایان دادن به رفتارهای مبتنی بر مسامحه و حسن‌نیت یک‌طرفه وجود ندارد. دولت یازدهم از ابتدا کوشیده است که اقدامات ضدایرانی عربستان را با خوش بینانه‌ترین نگاه تفسیر و حتی در مواقعی از آن چشم‌پوشی و روابط شکننده تهران-ریاض را ترمیم...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آزار جنسی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آزار جنسی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب آزار جنسی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد