Skip to Content

محتوا با برچسب آب میبد.

صف طولانی برای برداشت آب شرب از تنها ایستگاه آب میبد +فیلم و عکس
بحران آب در یزد هر روز بدتر از دیروز؛
صف طولانی برای برداشت آب شرب از تنها ایستگاه آب میبد +فیلم و عکس
مردم میبد مجبورند برای تهیه آب آشامیدنی به تنها ایستگاه آب خیابان رشیدالدین مراجعه کنند که این امر سبب به وجود آمدن مشکلات ترافیکی و صف طولانی برداشت آب در این منطقه شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آب میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آب میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب آب میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب آب میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد