Skip to Content

محتوا با برچسب آب شرب.

برای عبور از بحران کم آبی فعلا فقط یزدی ها صبر کنند و صرفه جویی
از بحران آب تا صرفه جویی؛
برای عبور از بحران کم آبی فعلا فقط یزدی ها صبر کنند و صرفه جویی
مهمترین راهکاری برای عبور از بحران کم آبی مورد توجه مسئولان استان قرار گرفته بحث تفکیک آب شرب از آب تصفیه شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب یزد با اشاره به اینکه در برخی شهرستان‌های استان یزد شبكه آبیاری فضای سبز شهری از شبكه آب شرب جداسازی شده است، گفت: برای حذف کامل آب شرب از شبكه آبیاری فضای سبز شهری یزد تلاش...
از بحران آب تا صرفه جویی؛
635810388648933173.jpg
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب یزد با اشاره به اینکه در برخی شهرستان‌های استان یزد شبكه آبیاری فضای سبز شهری از شبكه آب شرب جداسازی شده است، گفت: برای حذف کامل آب شرب از شبكه آبیاری فضای سبز شهری یزد تلاش...
اختصاص چاه‌های آب بدون کیفیت برای آبیاری فضای سبز یزد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب یزد مطرح کرد
اختصاص چاه‌های آب بدون کیفیت برای آبیاری فضای سبز یزد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب یزد با اشاره به اینکه در برخی شهرستان‌های استان یزد شبكه آبیاری فضای سبز شهری از شبكه آب شرب جداسازی شده است، گفت: برای حذف کامل آب شرب از شبكه آبیاری فضای سبز شهری یزد تلاش می‌کنیم.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد گفت: تلاش می‌کنیم تا انشعابات آب شرب مصرفی برای فضای سبز شهر یزد را کاهش دهیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب یزد مطرح کرد
13940209000301_PhotoL.jpg
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد گفت: تلاش می‌کنیم تا انشعابات آب شرب مصرفی برای فضای سبز شهر یزد را کاهش دهیم.
حذف کامل آب شرب از فضای سبز یزد به‌سادگی امکان‌پذیر نیست
علیرغم برنامه ریزی ها برای مدیریت آب؛
حذف کامل آب شرب از فضای سبز یزد به‌سادگی امکان‌پذیر نیست
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد گفت: تلاش می‌کنیم تا انشعابات آب شرب مصرفی برای فضای سبز شهر یزد را کاهش دهیم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آب شرب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آب شرب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب آب شرب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب آب شرب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد