Skip to Content

محتوا با برچسب آب در یزد.

صف طولانی برای برداشت آب شرب از تنها ایستگاه آب میبد +فیلم و عکس
بحران آب در یزد هر روز بدتر از دیروز؛
صف طولانی برای برداشت آب شرب از تنها ایستگاه آب میبد +فیلم و عکس
مردم میبد مجبورند برای تهیه آب آشامیدنی به تنها ایستگاه آب خیابان رشیدالدین مراجعه کنند که این امر سبب به وجود آمدن مشکلات ترافیکی و صف طولانی برداشت آب در این منطقه شده است.
مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای یزد با بیان اینکه علی‌رغم خشک‌سالی مصرف آب در یزد کاهش پیدا نکرده است، گفت: وضعیت کنونی یزد حاصل 10 سال خشک‌سالی و 40 سال برداشت بی‌رویه است.
بحران آب در یزد هر روز بدتر از دیروز؛
n82788444-72097024.jpg
مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای یزد با بیان اینکه علی‌رغم خشک‌سالی مصرف آب در یزد کاهش پیدا نکرده است، گفت: وضعیت کنونی یزد حاصل 10 سال خشک‌سالی و 40 سال برداشت بی‌رویه است.
وضعیت کنونی یزد حاصل 10 سال خشک‌سالی و 40 سال برداشت بی‌رویه است/ کاهش 90درصدی بارندگی در یزد
مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای یزد:
وضعیت کنونی یزد حاصل 10 سال خشک‌سالی و 40 سال برداشت بی‌رویه است/ کاهش 90درصدی بارندگی در یزد
مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای یزد با بیان اینکه علی‌رغم خشک‌سالی مصرف آب در یزد کاهش پیدا نکرده است، گفت: وضعیت کنونی یزد حاصل 10 سال خشک‌سالی و 40 سال برداشت بی‌رویه است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آب در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آب در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب آب در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب آب در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد