Skip to Content

مردم یزد از ساعات ابتدای شروع اخذ رای گیری با حاضر شدن پای صندوق رأی با انگشت سبابه خود مهر تایید دوباره را بر صفحه نظام زدند.
یادداشت؛
photo_2017-05-19_11-17-00-1.jpg
مردم یزد از ساعات ابتدای شروع اخذ رای گیری با حاضر شدن پای صندوق رأی با انگشت سبابه خود مهر تایید دوباره را بر صفحه نظام زدند.
نمایش 14,261 - 14,280 از 93,469 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 4,674

ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری